5 Захираҳои Мексикаи зебо

Кўдакон аз сўхторхомўшкунандагонанд, њељ гоњ ба даст намеояд, аммо ин маънои онро надорад, ки шумо бояд дар атрофи Мексика ба сафар бароед, ки ба таври ѓизої барои тайѐр кардани кўдакони шумо боѓчањои фарсуда баста бошед. Дар ҳоле ки кудакони шумо борҳои худро дар хӯрокҳои ношинос боз мекунанд, ин хӯрокҳои осебпазири Мексика ба таври дилхоҳ боварӣ доранд.